Doç. Dr. Tuncay Dilci
Doç. Dr. Tuncay Dilci
Yazarın Makaleleri
Üniversite Eğitiminde Yeterlilik Sorunu
Üniversiteler temel eğitim ve orta eğitim üzerine ileri seviyede eğitim ve öğretimin yürütüldüğü eğitim kademeleridir. Bir ülkenin gelişmişliği üniversitelerin niteliği ile yakından ilintilidir. Üniversite sayısının çokluğu elbette...
Üniversiteye Bu Yıl Başlayanlar İçin Öneriler
Öncelikli olarak kendinden emin olmalılar. Bu bağlamda kişisel özelliklerimizin farkına varıp, kendi karakteristik haritamızı belirleyelim. Kendinizi tanıdığınız da eksikliklerimiz üzerine odaklanarak ivedi onların telafisini yapalım. Okul...
Pedogojik Açıdan Suriyeli Olmak
Günümüz insanlarının coğrafi şartlar bakımında cinnet geçirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Maalesef bölge insanı olarak Ortadoğu coğrafyasının yıllarca maruz kalmış olduğu her türlü illegaliteyi ve meşru olmayan sözde meşrutiyetleri...
Sağlıklı Sağlıksız Internet Kullanımı
İnternet kullanıcılarının hepsi ve özellikle interneti uzun süre kullanan bireyler direkt olarak bağımlı diye adlandırılmamalıdır. Bazı durumlarda bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer el cihazları ile...
DijitalOkur Yazarlık ve Aile
Pazarlama kaygısını ön planda tutan dijital/elektronik cihaz pazarlama şirketleri, sürekli yeniliği ve gelişmeyi artırma çabasındadır. Teknolojideki hızlı değişim ve gelişimin asıl hedefi, insanlara daha iyi hizmet sunmaktan daha ziyade;...
Eğitimsel Mekanların Çocuğa Etkileri /  1
Eğitimsel Mekânların Mimarisi ve İç Tasarımı Çocuğu Etkiliyor Mekânların, çocukların eğitiminde, gelişiminde önemli rol oynadığı, yapılan araştırmalara konu olmuştur. Bu bağlamda  mimaride kullanılan keskin hatların...
Duyguların Kıskacında Kadın
Duygu Nedir? Duygunun ne olduğu, içeriğinin nelerden oluştuğu yüzyıllardır psikologlar, eğitimciler ve felsefeciler tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Duygu kavramı Türkçe karşılığı net olarak tanımlanamasa da, genellikle toplum...
Depresyonun Kadınlaşması
Cinsiyet kavramı özelde bireylerin algısıyla sınırlıyken içinde bulunduğu kültürün öğretileriyle şekillenir. Cinsiyet(sex)kadın ve erkek karşıtlığında bir anlam ifade ederken toplumsal kültür bileşeninde kadın ve erkek olmanın biyolojik...