Doç. Dr. Tuncay DİLCİ
Doç. Dr. Tuncay DİLCİ
Yazarın Makaleleri
Depresyonun Kadınlaşması
Cinsiyet kavramı özelde bireylerin algısıyla sınırlıyken içinde bulunduğu kültürün öğretileriyle şekillenir. Cinsiyet(sex)kadın ve erkek karşıtlığında bir anlam ifade ederken toplumsal kültür bileşeninde kadın ve erkek olmanın biyolojik...
Duyguların Kıskacında Kadın
Duygu Nedir? Duygunun ne olduğu, içeriğinin nelerden oluştuğu yüzyıllardır psikologlar, eğitimciler ve felsefeciler tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Duygu kavramı Türkçe karşılığı net olarak tanımlanamasa da, genellikle toplum...
Eğitimsel Mekanların Çocuğa Etkileri /  1
Eğitimsel Mekânların Mimarisi ve İç Tasarımı Çocuğu Etkiliyor Mekânların, çocukların eğitiminde, gelişiminde önemli rol oynadığı, yapılan araştırmalara konu olmuştur. Bu bağlamda  mimaride kullanılan keskin hatların...
DijitalOkur Yazarlık ve Aile
Pazarlama kaygısını ön planda tutan dijital/elektronik cihaz pazarlama şirketleri, sürekli yeniliği ve gelişmeyi artırma çabasındadır. Teknolojideki hızlı değişim ve gelişimin asıl hedefi, insanlara daha iyi hizmet sunmaktan daha ziyade;...
Sağlıklı Sağlıksız Internet Kullanımı
İnternet kullanıcılarının hepsi ve özellikle interneti uzun süre kullanan bireyler direkt olarak bağımlı diye adlandırılmamalıdır. Bazı durumlarda bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer el cihazları ile...
Pedogojik Açıdan Suriyeli Olmak
Günümüz insanlarının coğrafi şartlar bakımında cinnet geçirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Maalesef bölge insanı olarak Ortadoğu coğrafyasının yıllarca maruz kalmış olduğu her türlü illegaliteyi ve meşru olmayan sözde meşrutiyetleri...